Frank Peeters Advocatuur

Arbeidsrecht

Of u nu werkgever  of werknemer bent, vroeg of laat krijgt u een keer te maken met het arbeidsrecht. Dan bent u in goede handen bij Frank Peeters Advocatuur wanneer u met uw vragen bij hem aanklopt. Bij hem staat het belang van de partij die hij bijstaat voorop: dat bent u.

Arbeidsrecht – de arbeidsovereenkomst

Het begint met de arbeidsovereenkomst.

  • Wat moet er in komen en wat niet?
  • Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
  • Is er een proeftijd- of non-concurrentiebeding?
  • Is de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?
  • Is het een oproep-, uitzend- of payrollovereenkomst?
  • Wat is het loon bij ziekte?
  • Maar ook vragen over, vergoedingen, disfunctioneren, verbeterplannen, herplaatsing, (eenzijdige) aanpassing arbeidsvoorwaarden etc.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

En wat doet u als werkgever of werknemer als een ontslagkwestie zich aandient? Bijvoorbeeld een ontslag via het UWV, de kantonrechter of een ontslag op staande voet? Afhankelijk van de omstandigheden is die vraag soms lastig te beantwoorden. Overleg in dat geval met Frank Peeters als raadsman over de slimste strategie.

Arbeidsrecht bij reorganisaties en bij conflicten

Frank Peeters Advocatuur heeft veel ervaring met het begeleiden van werkgevers bij reorganisaties op basis van bedrijfseconomische gronden. Stapsgewijs leidt hij de werkgever in deze processen naar een oplossing.  Via het UWV of de kantonrechter maar ook met een regeling wordt de arbeidsrelatie netjes beëindigd.

Spiegelbeeldig staat hij geregeld een werknemer of een collectief van werknemers binnen een onderneming bij waarbij hij de door de werkgever aangeboden vertrekregelingen aan het eind van het proces voor de werknemer aanzienlijk heeft kunnen verbeteren.

Problemen tussen werkgever en werknemer zijn niet altijd louter van bedrijfseconomische aard. Verhoudingen op de werkvloer kunnen verstoord raken en conflicten kunnen ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd of kunnen terug te voeren zijn tot functionele ongeschiktheid. Ook in deze gevallen springt Frank Peeters Advocatuur bij, en adviseert en procedeert hij voor zowel werkgever als de werknemer.

Arbeidsrecht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Er zijn veel regels rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer ervaren dat vaak als een arbeidsrechtelijk mijnenveld. Frank Peeters weet de weg en maakt met u een plan om tot een goede oplossing te komen.

Werken over de grens

Het kantoor van Frank Peeters Advocatuur is gevestigd in Winterswijk in de nabijheid van de grens met Duitsland. In de grensregio is sprake van druk verkeer van Duitse en Nederlandse werknemers.

De plaats waar die werknemer woont en/of werkt is van invloed op welke rechter bevoegd is. De inhoud van de arbeidsovereenkomst van de Duitse of Nederlandse werkgever kan weer bepalen of Nederlands of Duits recht van toepassing is.

Een lastig leerstuk maar ook daarvoor kunt u als (Nederlandse of Duitse) werkgever of werknemer bij Frank Peeters Advocatuur terecht. Frank Peeters werkt waar nodig nauw samen met Duitse collega-advocaten op dit gebied.