Frank Peeters Advocatuur

Arbeidsrecht

Of u nu werkgever  of werknemer bent, vroeg of laat krijgt u een keer te maken met het arbeidsrecht. Dan bent u in goede handen bij Frank Peeters Advocatuur wanneer u met uw vragen bij hem aanklopt. Bij hem staat het belang van de partij die hij op dat moment bijstaat voorop: en dat bent u.

Een greep uit de arbeidsrechtelijke praktijk van Frank Peeters Advocatuur die zowel de werkgever als werknemer bijstaat.

Arbeidsrecht – de arbeidsovereenkomst

Dat begint al met de arbeidsovereenkomst. Wat moet er in komen te staan en wat niet, wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Een proeftijd, een concurrentiebeding, is de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, is het een oproep-, uitzend- of payrollovereenkomst etc.? Maar ook kwesties als eenzijdige aanpassing van arbeidsvoorwaarden lopende een arbeidsovereenkomst behandelt hij voor u.

En wat doet u als werkgever of werknemer als een ontslagkwestie zich aandient? Dat zijn ook vragen die afhankelijk van de omstandigheden soms lastig  te beantwoorden zijn maar waar u wel graag een antwoord op wilt krijgen en overleg wilt voeren met uw raadsman over de slimste strategie.

Frank Peeters Advocatuur staat de (MKB) werkgever bij met het opstellen van arbeidsovereenkomsten maar ook arbeidsreglementen en informeert u over het bovenstaande. Maar hij adviseert ook de werknemer waar hij op moet letten als hij een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden.

Arbeidsrecht bij reorganisaties

Daarnaast heeft hij veel ervaring met reorganisaties binnen ondernemingen waarbij de werkgever afscheid wil nemen van meestal meerdere werknemers op basis van bedrijfseconomische gronden en conflicten die daaruit kunnen voortvloeien. Stapsgewijs leidt hij dergelijke niet altijd eenvoudige processen (bij het UWV of de kantonrechter maar ook buitengerechtelijk) in goede banen waardoor de werkgever wordt ontzorgd.

Spiegelbeeldig staat hij geregeld een werknemer of een collectief van werknemers binnen een onderneming bij waarbij hij de door de werkgever aangeboden vertrekregelingen aan het eind van het proces voor de werknemer aanzienlijk heeft kunnen verbeteren.

Problemen tussen werkgever en werknemer zijn niet altijd louter van bedrijfseconomische aard. Verhoudingen op de werkvloer kunnen verstoord raken en conflicten kunnen ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd of kunnen terug te voeren zijn tot functionele ongeschiktheid. Ook in deze gevallen springt Frank Peeters Advocatuur bij, en adviseert en procedeert hij voor zowel werkgever als de werknemer.

Arbeidsrecht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een lastig probleem voor zowel werkgever als werknemer vormen de regels bij ziekte en  arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Werkgever en werknemer ervaren dat proces vaak als een arbeidsrechtelijk mijnenveld en dat klopt ook geregeld. Frank Peeters Advocatuur maakt met de werkgever of de werknemer een plan om de lastige klippen te omzeilen en zo tot een oplossing te komen.

Grensoverschrijdend arbeidsrecht.

Het kantoor is gevestigd in Winterswijk in de nabijheid van de grens met Duitsland. In de grensregio is veelal sprake van een druk verkeer van werknemers, zowel Duitse als Nederlandse.

De plaats waar die werknemer woont en/of werkt  is van invloed welk recht van toepassing is op de arbeidsverhouding tussen (de Duitse of Nederlandse) werkgever en de (de Duitse of Nederlandse) werknemer. Maar dat is ook van belang in bovengenoemde verhouding tussen werkgever en werknemer voor de vraag welke rechter bevoegd is om van een geschil kennis te nemen: de Duitse of de Nederlandse. Een lastig leerstuk maar ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Wij werken daarbij nauw samen met onze Duitse collega’s aan de andere kant van de grens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.