Frank Peeters Advocatuur

Rijbewijs ingevorderd

“Rijbewijs kwijt? Hier is de advocaat die voor u pleit”

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan heeft dat vaak grote gevolgen voor uw werk- en privésituatie.

Wat zijn de kansen en kosten om uw rijbewijs terug te krijgen? Onderneem direct actie om de schadelijke gevolgen te beperken. Frank Peeters advocatuur helpt u om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Neem contact op met Frank Peeters, hij praat u snel bij.

Voorlopige teruggave rijbewijs

Afhankelijk van de omstandigheden kan het rijbewijs relatief snel (voorlopig) worden teruggegeven. Dat kan door het indienen van een verzoek daartoe bij het OM (Openbaar Ministerie). Lukt dat niet dan kan het indienen van een klaagschrift bij de Rechtbank uitkomst bieden.

Rijbewijs teruggekregen?

Hou er rekening mee dat de definitieve strafzaak op een aparte zitting wordt bepaald. Dat kan door een hoorzitting bij het Openbaar Ministerie (OM). Mogelijk moet u verschijnen voor de rechter.

Vragen?

Neem contact op met Frank Peeters. Hij praat u bij over de kansen en kosten wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.