Frank Peeters Advocatuur

Rijbewijs kwijt?

“Rijbewijs kwijt? Hier is de advocaat die voor u pleit”

Wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd, bijvoorbeeld door een stevige snelheidsovertreding, kan dat vervelende gevolgen voor u hebben, zowel voor uw werk als in uw privésituatie. U kunt bijvoorbeeld veroordeeld worden tot betaling van een (forse) boete en/of uw rijbewijs kan voor en bepaalde periode worden ingehouden. Om de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het zaak zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Frank Peeters Advocatuur helpt u om uw rijbewijs zo vlot mogelijk terug te krijgen.

Voorlopige teruggave rijbewijs

Afhankelijk van de omstandigheden kan het rijbewijs relatief snel (voorlopig) worden teruggegeven. Dat kan door het indienen van een verzoek daartoe bij het OM (Openbaar Ministerie). Lukt dat niet dan kan het indienen van een klaagschrift bij de Rechtbank uitkomst bieden.

Rijbewijs teruggekregen?

Hou er rekening mee dat de definitieve straf op een aparte zitting wordt bepaald. Dat kan een zijn door middel van een hoorzitting bij het OM  en/of dat u moet verschijnen voor de rechter.

Vragen?

Neem contact op met Frank Peeters Advocatuur en hij praat u bij over de kansen en de kosten.