Frank Peeters Advocatuur

Tarieven

Frank Peeters Advocatuur hanteert de volgende overzichtelijke uitgangspunten.

Betalende cliënten

Uurtarief

Uurtarief voor bedrijven: € 200,00, te vermeerderen met 21% BTW;
Uurtarief voor particulieren: € 180,00, te vermeerderen met 21% BTW;

Afhankelijk van de aard en het belang van de zaak, kan dit uurtarief naar boven of naar beneden bijgesteld worden.

In geval van een procedure moet u rekening houden met bijkomende kosten. Dat zijn bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten of een proceskostenveroordeling.

Prijsafspraak

Het is mogelijk een vaste prijsafspraak (fixed fee) te maken of een vergoedingsplafond af te spreken. Vraag naar de voorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en biedt deze dekking voor uw zaak dan kunnen de kosten van uw zaak vergoed worden indien u partij bent of wordt in een gerechtelijk procedure. Uw advocaat overlegt dan met uw verzekeraar over het maken van een prijsafspraak.

Gefinancierde rechtsbijstand

Het kan zijn dat op basis van de hoogte  van uw inkomen u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Kijk voor de voorwaarden naar www.rechtsbijstand.nl 

Derdengeldenrekening

Frank Peeters Advocatuur beschikt niet over een rekening voor het houden van derdengelden.